polars.Series.alias

Series.alias(name: str) polars.internals.series.Series

Rename the Series

Parameters
name

New name